AMPER HESAPLAMA

Bir hat üzerinden geçen amper nasıl hesaplanır ?

Dc devreler için amper hesaplaması ohm kanunu ile yapılabilir .

I =U/R

örnek verecek olursak :

bir elektrik devresinin gerilimi 100 v toplam devre direnci 8 ohm ise devreden geçen amperi hesaplayınız ?

I = u/r  100 /8 = 12.5 amper

 

Devre gücü üzerinden giderekte amperi hesaplayabiliriz

I = P / U

örnek

Toplam devre gücü 100 W olan bir elektrik devresinde gerilim 24 V ise  amperi hesaplayınız .

I = 100 / 24  I = 4.16 amper olarak hesaplanır .

amper formulü ; amper hesaplama kısaca