AC VOLTMETRE

Dalgalı gerilimi ( şebeke gerilimi , Ac gerilim ) ölçen voltmetre tipine AC voltmetre denir .